Pravilnik o zasebnosti

Obvestilo o varstvu podatkov

Ta dokument opisuje postopke, ki se uporabljajo za obdelavo osebnih podatkov obiskovalcev spletne strani (spletna stran) in uporabljajo storitve, ki jih nudi T-Bird d.o.o. (“T-Bird d.o.o.”) na spletne strani. Politika zasebnosti se nanaša izključno na osebne podatke, ki se obdelujejo v povezavi s spletno stranjo; vse spletne strani tretjih oseb, ki so dostopne prek povezav, so podvržene pravilniku o zasebnosti spletnih strani tretjih oseb. Uporabnikom priporočamo, da preberejo ustrezne dokumente, preden dostopajo do spletnih strani tretjih oseb.

1 Kontrolor podatkov

ZUCCHETTI Centro Sistemi Spa, katere sedež je na naslovu Via Lungarno 305/A, v Terranuova Bracciolini (AR), Italija, davčna identifikacija 03225010481 in DDV številka 01262190513.
 
2. Kje obdelamo podatke in kako jih zaščitimo

Obdelava, povezana s storitvami prek spletne strani, bo izvedena s samodejnimi orodji, s strani osebja, ki je pristojno za obdelavo v prostorih T-Bird d.o.o.; podatki bodo shranjeni na strežnikih T-Bird d.o.o. v Italiji. T-Bird d.o.o. ščiti, nadzoruje in obdeluje osebne podatke, ki jih podate vi, z izvajanjem ustreznih varnostnih ukrepov in postopkov, vključno s tistimi, ki temeljijo na znanju, pridobljenem s tehničnim napredkom, da bi čim manj tvegali uničenje, izgubo, nepooblaščeno obdelavo, dostope ali obdelavo, ki ni v skladu z navedenimi nameni. Vendar pa mora uporabnik vedeti, da uporaba interneta ni varna pred nepooblaščenimi dostopi, torej varnost podatkov ni popolnoma zagotovljena.

3 Vrsta obdelanih podatkov

Uporabnik prostovoljno posreduje podatke. Uporabnikom ni treba predložiti nobenih osebnih podatkov, da bi pregledali javne spletne strani. Vsi stiki uporabnika z T-Bird d.o.o.  neobvezno, eksplicitno, spontano pošiljanje sporočil, e-pošte ali tradicionalne pošte na naslove, ki so navedeni na tej spletni strani, povzroči kasnejšo pridobitev naslova pošiljatelja, e-poštnega naslova ali telefonske številke, potrebne za odgovor na zahtevo, in vse druge osebne podatke, ki so vključeni v podobnih sporočilih. Ti podatki se bodo uporabljali samo za izpolnitev zahtev uporabnika, in se razkrijejo tretjim osebam, če je to potrebno za ta namen (npr. zahteva za pošiljanje informativnega gradiva o naših izdelkih in storitvah). Podatki ne bodo objavljeni, shranjeni bodo tako dolgo, kot je nujno potrebno, da se uporabniku zagotove zahtevane storitve.

Pridobljeni podatki ob registraciji so namenjeni za prejem e-novic in/ali za prejemanje komercialnih sporočil, ki se nanašajo na izdelke ali storitve T-Bird d.o.o.. Če se uporabnik registrira na storitev e-novic in/ali uporabnika prosi za prejemanje e-novic in/ali komercialnih sporočili, bo naša obdelava temeljila na kontaktnih podatkih, ki jih uporabnik poda v fazi registracije za omenjeno storitev.

4 Čemu in kako obdelujemo podatke

Osebni podatki bodo zbrani in obdelani predvsem:

     (1) za izpolnitev zahtev uporabnika (npr. posredovanje informacij);

     (2) za trženja s pošiljanjem e-pošte ali tradicionalne pošte (če uporabnik zagotovi njegov/njen naslov), e-novic in/ali komercialnih obvestil, promocijska in informacijska komunikacija v zvezi z izdelki T-Bird d.o.o. in storitvami, pobudami in dogodki, ki jih organizira, ali v sodelovanju z T-Bird d.o.o.. Če je uporabnik privolil v obdelavo njegovih/njenih podatkov za namene trženja, lahko omenjene podatke obdelujemo tudi za namene izvajanja statističnih analiz, anket in tržnih raziskav, ki se nanašajo na storitve T-Bird d.o.o., in sicer po tradicionalni pošti ali e-pošti. Uporabnikove osebne podatke bomo obdelovali le za te namene, navedene na dnu spletne strani, po registraciji uporabnika.

Obdelava se lahko nanaša na eno ali več naslednjih dejavnosti: zbiranje, registracija, svetovanje, urejanje, shranjevanje, obdelavo, razkritje, spremembo, izbiro, uporabo ali izbris.

5 Ali je zagotavljanje podatkov prostovoljno ali ne

Zagotavljanje podatkov, označenih kot obvezni, v postopku zahteve po stiku (npr. stik, zahtevano ime in podjetje), je bistvenega pomena za izpolnitev zahtev uporabnika. T-Bird d.o.o. bo morda morala pridobiti dodatne informacije glede na specifične zahteve, ki jih je uporabnik poslal. Podajanje teh dodatnih informacij ni obvezno, vendar če ne bodo na voljo, je T-Bird d.o.o.-ju morda težko ali nemogoče izpolniti zahtevo uporabnika.

Zagotovitev e-poštnega naslova je bistvenega pomena za pošiljanje e-novic in/ali tržnih sporočil, če bi jih uporabnik zahteval.

e-novice – MailChimp

MailChimp je storitev, ki rokuje z naslovi in pošilja e-poštna sporočila, ki jih zagotovi MailChimp Inc.

Zbrani osebni podatki: e-naslov, ime, država.
Kraj obdelave: ZDA − Pravilnik o zasebnosti

6 Podatki o brskanju po spletnih straneh – piškotki

Podatki o brskanju po spletnih straneh

Informacijski sistemi in programi, ki se uporabljajo za delovanje spletne strani, zbirajo nekaj osebnih podatkov, katerih prenos je neločljivo povezano z uporabo spletnih komunikacijskih protokolov (npr. IP-naslovi ali imena domen računalnikov, ki jih uporabljajo uporabniki, in se povezujejo s spletnimi stranmi, URI – Uniform Resource Identifier naslovi zahtevanih virov, čas zahtevka, uporabljena metoda za predložitev zahtevka strežniku, velikost pridobljene datoteke v odgovoru, digitalno kodo o statusu odgovora strežnika (uspešno, napaka itd.), in drugi parametri, ki se nanašajo na operacijski sistem uporabnika in IT-okolje). Čeprav se ti podatki ne zbirajo za povezovanje z določenimi podatki, zaradi svoje narave lahko omogočijo prepoznavo uporabnika (rezultat obdelave in združevanja s podatki tretjih oseb).
 

Ti podatki se uporabljajo izključno za pridobivanje anonimnih statističnih podatkov o uporabi spletne strani in za nadzor pravilnega delovanja in se izbrišejo takoj po obdelavi. Podatki se lahko uporabijo za ugotavljanje odgovornosti v primeru računalniških kaznivih dejanj na škodo spletne strani; v vseh drugih primerih se podatkov o spletnih stikih ne hrani več kot sedem dni.
 

Piškotki

V nekaterih primerih T-Bird d.o.o. zbira osebne podatke z različnimi tehnologijami, vključno s "piškotki". Ti vsebujejo niz podatkov, ki jih spletna stran pošlje "brskalniku" (lahko je vaš brskalnik). Ta podatek je nato lahko shranjen na računalniku (vključno z vašim računalnikom) z oznako, ki identificira računalnik, vendar ne uporabnika.
 

Nekatere podstrani spletne strani uporabljajo piškotke, ki jih pošlje T-Bird d.o.o. ali tretja oseba, in druge tehnologije, da omogočijo tehnično delovanje spletne strani in zagotovijo njeno boljšo uporabo in za izvedbo statističnih analiz o uporabi spletne strani.

Za več informacij si oglejte Politiko o piškotkih.

7 Razkritje in objava podatkov

Za pravilno izvajanje zgoraj omenjenih funkcij lahko podatke obdela administrativno, prodajno in tehnično osebje T-Bird d.o.o.-ja ter osebje drugih podjetij, ki obdelujejo podatke za T-Bird d.o.o. (npr. dobavitelj e-marketinga, vzdrževanje spletne strani in storitve upravljanja). T-Bird d.o.o. lahko razkrije tudi nekatere osebne podatke uporabnika povezanim podjetjem in njihovim trgovcem, če je nujno za izpolnitev zahteve uporabnika, npr. za oceno.
 

Posodobljen seznam omenjenih strank je mogoče pridobiti s kontaktiranjem T-Bird d.o.o.-ja, kot je opisano v točki 8. V nobenem primeru ne bodo zbrani podatki dodeljeni tretjim osebam v uporabo za lastne potrebe. Vendar pa se v primeru izrednih poslovnih pogojev podjetja (npr. pri prodaji ali lizingu podjetniškega premoženja) lahko podatki dodelijo ali prenesejo na tretjo stranko kupca/najemnika ali pooblaščenca podatkov. Podatki ne bodo objavljeni.

8 Pravica osebnih podatkov

V skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov imajo osebe (npr. uporabniki) določene pravice, vključno s pravico do pridobitve potrdila o obstoju omenjenih podatkov, da so obveščene o njihovi vsebini in izvoru, da se preveri njihova pravilnost in zaprosi za dodajanje, posodabljanje ali njihov popravek. Uporabnik ima tudi pravico zahtevati izbris, anonimnost ali blokado obdelanih podatkov v nasprotju z zakonom, in nasprotovati obdelavi iz upravičenih razlogov v vsakem primeru, tudi odjave s sporočil tržne komunikacije in/ali e-novice.
 

Za izvajanje te pravice lahko uporabnik stopi neposredno v stik z T-Bird d.o.o.-jem prek kontaktnih naslovov, navedenih v odstavku 1, ali pošlje sporočilo na commercial@centrosistemi.it ali prek telefona +39 055 91971.